Mengenal 10 Sosok Sahabat yang Dijamin Masuk Syurga

Vinz-prasetyo.org - Mengenal 10 Sosok Sahabat yang Dijamin Masuk Syurga.  Ada 10 orang shabat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang dijamin masuk syurga oleh Allah Ta’ala. 10 orang sahabat tersebut dikenal sebagai al-‘Asyarah al-Mubassyirin bi al-Jannah (10 orang yang diberikan berita gembira dengan syurga) kerana nama mereka disebut dalam satu hadis yang shahih :

عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

“dari Abdurrahman bin ‘Auf, dia berkata : Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Abu bakar di syurga, Umar di syurga, Utsman di syurga, Ali di syurga, Thalhah di syurga, Az Zubair di syurga, Abdurrahman bin ‘Auf di syurga, Sa’ad di syurga, Sa’id di syurga, dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah di syurga.” (HR. Tirmidzi)

Mengenal 10 Sosok Sahabat yang Dijamin Masuk Syurga

Mengenal 10 Sosok Sahabat yang Dijamin Masuk Syurga

Berikut penjelasan singkat mengenai nama-nama sahabat yang dijamin masuk syurga :

1. Abu Bakar Ash Shiddiq Radhiyallahu ‘anhu

Abu Bakar Ash Shidiq merupakan sahabat pertama yang langsung menyatakan masuk islam ketika diberi kabar oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Pengorbanan dan perjuanganya dalam membela islam tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah islam, bahkan beliau diabadikan di dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 40.

“jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin makkah) mengeluarkanya (dari Makkah) sedang dia salah seorang dari dua orang (Rosulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu ia berkata kepada temanya : “janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak dapat melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allaah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Setelah wafatnya Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakar lah yang melanjutkan menjadi pemimpin umat muslim dan diangkat sebagai Khalifah yang pertama.

2. Umar bin Khatab Radhiyallahu ‘anhu

Sebelum Umar bin Khatab memeluk agama islam, dia adalah seorang yang paling membenci islam dan yang paling ditakuti. Bahkan, Umar pernah berencana untuk membunuh Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Namun, Allah berkehendak lain, ketika Umar hendak menemui Rosulullah untuk membunuh beliau, Allah menurunkan hidayahnya kepada Umar, dan Umar pun bersyahadat di hadapan Rosulullah shlollallahu ‘alaihi wasallam.

Setelah Umar bin Khatab bersyahadat, islam pun bertambah menjadi kuat, dan beliau termasuk orang yang ditakuti dikalangan orang-orang kafir.

Umar bin Khatab menjadi Khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar. Di tangan Umar, islam berkembang dengan sangat pesat dan berhasil melakukan beberapa penakhlukan diantaranya mulai dari kerajaan persia hingga romawi timur. Umar bin Khattab wafat pada usia 64 tahun, beliau ditikam dari belakang oleh Abu Lulu’ah ketika sedang menjadi imam sholat subuh.

3. Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu

Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khatab. Pada masa beliau, salah satu prestasi yang paling besar adalah pengumpulan seluruh wahyu-wahyu yang pernah dicatat dan kemudian disusun menjadi sebuah mushaf. Mushaf inilah yang kita kenal sekarang sebagai mushaf Al-Quran Rasm Utsmani (tulisan utsman).

4. Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu

Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam anak dari paman Rosulullah shlollallahu ‘alaihi wasallam yaitu Abu Thalib. Ali dikenal sebagai orang yang cerdas, berilmu pengetahuan yang tinggi dan terkenal dengan siasat perangnya. Ali menjadi khalifah keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan.

5. Thalhah bin Abdullah Radhiyallahu ‘anhu

Thalhah bin Abdullah masuk islam melalui perantara Abu Bakar. Ia selalu aktif dalam setiap peperangan tak terkecuali perang badar. Bahkan ketika perang uhud, Thalhah yang melindungi Rosulullah, sehingga terhindar dari mata pedang musuh. Pada perang jamal tahun 36 H Talhah syahid di bawah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib..

6. Zubair bin Awwam Radhiyallahu ‘anhu

Zubair bin Awwam masuk islam melalui perantara Abu Bakar. Zubair termasuk sahabat yang juga aktif mengikuti peperangan. Sama seperti Thalhah, Zubair juga syahid pada perang jamal dan di makamkan di basrah.

7. Sa’ad bin Abi Waqas Radhiyallahu ‘anhu

Sa’ad telah masuk islam sejak remaja sekitar umur 17 tahun. Sa’ad juga mengikuti dalam semua peperangan. Pernah juga ditawan musuh dan kemudian ditebus oleh Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan kedua orang tuanya sendiri ketika perang uhud.

8. Sa’id bin Zaid Radhiyallahu ‘anhu

Sa’id adalah sepupu Umar bin Khatab, dan menikah dengan saudara Umar, Ummu Jamin binti Khatab. Ia termasuk sahabat yang lebih dulu masuk islam, namun ia tidak ikut dalam perang Badar. Sa’id meninggal pada tahun 51 H. Di usia 70 tahun.

9. Abdurrahman bin ‘Auf Radhiyallahu ‘anhu

Abdurrahman bin ‘Auf merupakan seorang sahabat yang sangat terkenal kedermawananya. Keuletanya dalam berniaga serta doa dari Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjadikanya sukses. Sehingga ia termasuk orang yang terkaya di Madinah. Kekayaan yang dimilikinya tidak menjadikanya lalai. Abdurrahman bin ‘Auf selalu bersekah dengan harta-hartanya tersebut.

Abdurrahman bin ‘Auf termasuk sahabat yang masuk islam lebih dulu dan ia wafat pada tahun 32 H.

10. Abu Ubaidillah bin Jarrah Radhiyallahu ‘anhu

Abu Ubaidillah termasuk sahabat yang lebih dulu masuk islam di Makkah, sebelum Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masuk Darul Arqam. Ia turut serta dalam perang Badar dan beberpa peperangan setelahnya bersama Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Terima kasih sobat sudah membaca artikel tentang " Mengenal 10 Sosok Sahabat yang Dijamin Masuk Syurga " Semoga bermanfaat dan berguna buat sobat semua nya.

Komentar